Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme, lidelser eller funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet, dvs. i muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen. Fysioterapeuter behandler syge mennesker og fremmer sundheden hos raske. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at menneskets krop og sanser hører sammen og påvirkes af deres omgivelser. Ud fra denne opfattelse bygger vi vores forebyggelse og behandlingsmetode.
Den fysioterapeutiske behandling bygger derfor på en grundig undersøgelse og ud fra denne og samtidig gennem dialog med patienten, forsøger vi at klarlægge årsagen til problemets opståen. Forskellige faktorer som, kost, træning/øvelser og livsstil generelt vil blive taget med som en helhedsvurdering. Efter undersøgelsen lægges et fælles mål og en plan for behandlingsforløbet. Derved sikres, at behandlingen og planen er målrettet netop dine behov og tager udgangspunkt i dine problemer og ressourcer.
Efter behandlingen er det vigtigt at forebygge nye problemer gennem rådgivning og vejledning, som din fysioterapeut vil hjælpe dig med. Vores holdning til behandlingsforløbet er, at patienten skal inddrages aktivt, for at opnå et optimalt resultat. Det betyder, at du ofte kan blive sat i gang med specifik genoptræning med hjemmeøvelser.

Behandling - hvordan og hvad kan behandles der?

Behandlingen bliver individuelt tilpasset ved hver enkelt konsultation. I en typisk behandling vil der indgå manuelle teknikker, øvelsesterapi, information og vejledning. Ved behandling af muskler og led, vil der indgå nogle massagelignende greb, udspændingsteknikker (MET) samt mobilisering af sener og ledbånd. Til overbelastningsskader kan der også blive anvendt el-terapi, herunder ultralyd og el-akupunktur.
De ovennævnte teknikker kan være medvirkende til at optimere patientens funktionsniveau og derigennem at øge livskvaliteten.

Hvad behandles effektivt?

Det der behandles effektivt er generelle smerter i bevægeapparatet, som f.eks.:
Hovedpine
Idrætsskader
Specifik genoptræning
Nakke, ryg & lændesmerter
Smerter fra fod, knæ eller hofte
Museskader
Snurrende fornemmelser i fingre
Bækkensmerter
Akutte hold i nakke og ryg
Skuldre og brystsmerter
Ischias smerter

Du finder os på

Gråsten Fysioterapi // Osteopati
Sundhedshuset Gråsten
Ulsnæs 6, 1. sal
6300 Gråsten
CVR: 27116639

Kontakt os på

T: +45 7465 1350
E: info@graastenfysioterapi.dk

Åbningstider

Vi har åbent efter aftale. Kontakt os i dag og aftal nærmere.

Få en snak med os

Du skal være meget velkommen til at ringe ind og få en uforpligtende snak og/eller bestille en tid hos os.
© Copyright 2017